مرور برچسب

افزایش قیمت

افزایش قیمت خودروهای کارکرده

در چند روز گذشته شاهد افزایش قیمت خودروهای کارکرده بودیم. در این راستا رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نوسان ارز با نرخ رسمی برای واردات، تقاضا را به سوی بازار خودروهای کارکرده منحرف کرد و قیمت های نامتعارفی را در این بازار رقم زد.…