مرور برچسب

تفاوت

تفاوت همه جور با رقبا

در این مقاله به تفاوت های تیم همه جور با دیگر رقبا ار نظر ساختاری پرداخته می شود. در بررسی ساختار تیم همه جور، این نکته حائز اهمیت است که برخلاف دیگر تیم های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، تیم همه جور نه تنها از برنامه‌نویسان و گرافیک کاران…